Tiedätkö millainen kaivosi vedenlaatu on?

Tilaa nyt helposti luotettava rengas- tai porakaivon vesianalyysi!

Kokonaisvaltainen palvelu - Vesianalyysit - Vedensuodattimet


Aloita analyysin tilaus valitsemalla kaivosi tyyppi

Valitse laaja analyysi, jos kaivo on uusi, edellisen vesinäytteen ottamisesta on yli 5 vuotta tai kyseessä on kiinteistön osto tai myynti. Muutoin riittää suppea analyysi.

 Hinta {{ price }}

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24 %, näytepullojen toimituskulut ja näytteen raportoinnin sekä ehdotuksen vedensuodattimista, jos vesi ei täytä talousveden laatuvaatimuksia ja -suosituksia (STM 401/2001).


Tarjoamme

Luotettavaa tietoa

Olemme luotettava asiantuntija kaivoveden laatuun liittyvissä asioissa. Toimimme yhteistyössä alan parhaimpien asiantuntijoiden kanssa.

Ratkaisut ongelmiin

Meillä on kattava valikoima vedensuodattimia aina koko talouden vedenpuhdistukseen tarvittavista suodattimista yksittäiseen kantovedensuodattimeen. Lue lisää vedensuodattimista: www.puhdastakaivovetta.fi

Asiantuntevaa palvelua

Avullamme tutkitutat kaivosi vedenlaadun. Saadun analyysin perusteella asiantuntijamme valitsevat oikeanlaiset suodattimet puhdistamaan huonolaatuinen vesi juomakelpoiseksi.

Kokemusta

Pirkanmaan Vedenkäsittely Oy:llä on yli 10 vuoden kokemus vedenkäsittelystä sekä lukuisia tyytyväisiä asiakkaita, jotka ovat avullamme saaneet puhtaan juomaveden.

Laadulla on merkitystä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa 401/2001 on annettu laatuvaatimukset ja laatusuositukset talousvetenä käytettävälle kaivovedelle. Asetuksen mukaan kaivoveden tulee olla terveydelle vaaratonta eikä se saa sisältää haitallisia määriä mikrobiologisia tai kemiallisia epäpuhtauksia.

Kaivovesi ei välttämättä ole juotavaksi kelpaavaa, vaikka siinä ei olisikaan havaittavissa virheellistä hajua tai makua. Useat veden ominaisuudet (arseeni, fluoridi, radon, uraani ja bakteerit) eivät ole aistinvaraisesti todettavissa.

Toisin kuin yleisesti luullaan, myös porakaivoissa esiintyy ongelmia. Esimerkiksi lähialueelle porattu maalämpökaivo tai roudan vuoksi kärsineet kaivon rakenteet voivat vaikuttaa vedenlaatuun. Porakaivovesissä usein esiintyvät arseeni, uraani, radon ja fluoridi ovat vaikeita havaita ja terveydelle haitallisia, näiden vuoksi kaivovesi kannattaa tutkituttaa säännöllisesti.

Huonolaatuinen kaivovesi pystytään puhdistamaan juomakelpoiseksi

Kun kaivoveden laatu ei täytä asetusten määrittämiä suosituksia tai vaatimuksia, pystytään lähes kaikissa tapauksissa puhdistamaan vesi juoma- ja käyttökelpoiseksi. Arvokasta kaivoa ei kannata hylätä kelvottoman veden vuoksi vaan toimia seuraavasti:
  •  - Teetä vesianalyysi  
  •  - Analyysin perusteella ehdotamme oikeanlaisia suodattimia 
  •  - Analyysin perusteella valituille suodattimille annamme veden puhdistustakuun!

Laadukkaat vesianalyysimme tekee akkreditoitu puolueeton kotimainen laboratorio, Eurofins Environment Testing Finland Oy. Yhteistyölaboratorion palveluvalikoimiin kuuluvat kaikki STM:n asetuksen 401/2001 mukaiset vesianalyysit.

Artikkeli kuva

Tiedätkö millainen kaivosi vedenlaatu on?

Artikkeli kuva
Kaivovesi on pohjavettä, jota muodostuu maaperään imeytyvistä sade- ja sulamisvesistä. Samalla siihen saattaa liueta maasta erilaisia ainesosia.

Kaivoveden laatu voi vaihdella huomattavasti eri alueilla ja eri vuodenaikoina. Kaivoveden luontaiseen laatuun vaikuttavat maa- ja kallioperän ominaisuuksien lisäksi myös ihmisten toiminta. Esimerkiksi maatalouden myötä veteen saattaa kulkeutua bakteereita, ravinteita ja torjunta-aineita.

Jos kaivon vesi maistuu tai haisee kummalliselta, on syytä ottaa yhteyttä asiantuntijaan. Ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin,  pitää kuitenkin tehdä perusteellinen selvitys siitä, mikä ongelma oikeastaan on. Ennen toimenpiteisiin ryhtymistä vesianalyysi pitää olla tehtynä.

Rengaskaivo
Rengaskaivon vuosittaiseen omatoimiseen kunnossapitoon kannattaa panostaa. Pitää huolehtia kaivon kannen tiiveydestä ja sadevesien ohjautumisesta pois kaivon renkaiden ympäriltä.

Porakaivo
Uuden porakaivon valmistuttua on järkevää teettää laaja vesianalyysi ja varmistaa juomaveden laatu.

Kaivon huolto
Kaivon kuntoa sekä veden laatua ja riittävyyttä on syytä tarkkailla ympäri vuoden. Kaivon puhdistus olisi hyvä tehdä 6-8 vuoden välein.

Kaivovedestä löytyy laajasti tietoa Ympäristöhallinan sivuilta: Vedenhankinta kaivosta

Kaivovesi on hyvä tutkituttaa vähintään kolmen vuoden välein.

Juomavesi on tärkein elintarvikkeemme - pidä huoli sen laadusta!

Yleisimpiä kysymyksiä

Mitkä ovat kaivovesien tyypillisimmät ongelmat?

Rengas- ja porakaivoissa tyypillisiä laatuongelmia aiheuttavat yleisimmin rauta ja mangaani. Rengaskaivoissa ongelmana ovat pintavesien mukana tulevat humus ja bakteerit. Porakaivovesien ongelmina ovat lisäksi arseeni, fluoridi, uraani, radon ja rikkivety (mädän kananmunan hajuhaitta).

Kaivoni on uusi. Miten minun pitää toimia?

Uuden kaivon vedenlaatu tulee tutkituttaa aina ennen kaivon käyttöönottoa. Vettä kannattaa juoksuttaa luontoon noin 5000-6000 litraa muutama päivä kaivon valmistumisen jälkeen, jotta kaivon rakentamisen aikaiset samentuvat poistuvat vedestä. Tämän jälkeen vettä on hyvä juoksuttaa kahden viikon ajan noin yksi tunti päivässä. Uusista kaivoista suosittelemme teettämään aina laajan vesianalyysin.  

Kaivoni on vanha. Millaisen analyysin tilaan?

Jos edellisestä vesianalyysistä on kulunut yli 5 vuotta tai vettä ei ole tutkittu ollenkaan, valitaan laaja analyysi. Kiinteistön osto-tai myyntitilanteessa valitaan myös laaja analyysi ja kaikissa tilanteissa analyysin voi teettää heti. Jos edellisestä laajasta analyysistä on alle 5 vuotta ja vesi on ollut kunnossa, suppea analyysipaketti riittää.  
Pullojen toimituksen mukana on vielä erillinen ohjeistus näytteenottoon. 

Kaivoveteni on kirkasta, kylmää ja maistuu hyvältä. Kannattaako minun silti tilata vesianalyysi?

Kyllä. Esimerkiksi porakaivon vesi voi olla kirkasta, hajutonta ja mautonta, ja kuitenkin siinä voi olla ominaisuuksia (arseeni, fluoridi, radon, uraani ja bakteerit), joita ei aistinvaraisesti pysty tunnistamaan. 

En asu Pirkanmaalla. Toimitatteko analyysipulloja myös Pirkanmaan ulkopuolelle?

Kyllä. Pystymme toimittamaan analyysipakettaja ympäri Suomea. 

Voinko ottaa vesinäytteen omaan pulloon?

Et. Näytteenottoon tulee käyttää laboratorion omia, sterilisoituja näytepulloja ja pakkauksia, jotta voimme taata teille hyvälaatuiset tulokset akkreditoiduista analyyseistämme. Vaihtoehtoisesti analyysipullot voi noutaa Lielahden toimipisteestä: Sellukatu 5 B (2.krs), 33400 Tampere, puh.  Hannu: 044 367 6623.

Miten vesinäyte otetaan?

Analyysipaketin mukana on tarkat ohjeet näytteenottoon. Bakteerien analysoinnissa pullojen steriilisyys on erityisen tärkeää. Varmistaaksemme steriilien pullojen laadun, jokaisessa bakteerinäytepullossa on kaulus, joka rikkoutuu, kun pullo avataan. Kun saatte steriilin pullon meiltä, voitte tarkistaa, että kaulus on ehjä ja se takaa että kukaan muu ei ole steriloinnin jälkeen avannut pulloa.

Näyte pitää säilyttää viileässä ja pakata niin, että lämpötila säilyy tasaisena, kunnes toimitus saapuu Eurofinsin laboratorioon. Laadunvarmistukseen ja näytetulokseen voi vaikuttaa, onko pakettia käsitelty oikein. On tärkeää käyttää Eurofinsin tarjoamaa pakettia, jotta voimme taata korkealaatuisen analyysituloksen.

Miksi minun kannattaa valita akkreditoitu laboratorio?

Akkreditoidut laboratoriot tarkistetaan viranomaisten (Suomessa FINAS) toimesta. Finas kertoo akkreditoinnista kotisivuillaan seuraavasti: Akkreditointi eli pätevyyden toteaminen, on kansainvälisiin kriteereihin perustuva menettelytapa, jonka avulla toimijan pätevyys ja sen antamien todistusten uskottavuus voidaan luotettavasti todeta. Akkreditointipäätöstä edeltävässä arviointiprosessissa osoitetaan, että toimija täyttää akkreditointivaatimuksena olevassa standardissa kuvatut vaatimukset esitetyllä pätevyysalueella. Tulosten oikeellisuus ja vertailukelpoisuus on voitava osoittaa.

Minulla on kiire. Miten saan vesianalyysitulokseni nopeammin?

Tulosten valmistumista pystyy nopeuttamaan kirjaamalla analyysipaketin mukana tulevaan lähetteeseen "PIKA". Analysointiin kuluu tällöin noin 5-7 työpäivää siitä, kun analyysipullot saapuvat laboratorioon. Veloitamme pika-analyysistä 135 euroa, joka lisätään analyysipaketin hinnan päälle. Pika-analyysiä tilatessa ole yhteydessä asiantuntijoihimme: analyysit@vesianalyysit.fi tai puh. 044 367 6623

Kuinka nopeasti vesianalyysin tulokset valmistuvat?

Vesianalyysin tulosten valmistuminen kestää noin 7-14 työpäivää siitä, kun analyysipullot ovat saapuneet laboratorioon. 

Miten saan vesianalyysin tulokset? Vaatiiko tulosten ymmärtäminen vesikemian osaamista?

Saat vesianalyysin tulokset kirjallisena joko sähköpostilla tai pyydettäessä paperisena. Olemme sinuun yhteydessä puhelimitse ennen tulosten lähettämistä ja käymme tulokset yhdessä läpi. Sinulta ei vaadita vesikemian osaamista eikä sinun tarvitse osata tulkita vesianalyysituloksia. 

Saako kauttanne myös vedensuodattimet?

Kyllä. Meillä on laaja mallisto vedensuodattimia, joilla koko talouden kaivovesi saadaan puhdistettua haju- ja makuhaitoista sekä muista tyypillisistä kaivoveden laatuongelmista. 

Mitä vedensuodattimet maksavat?

Asiantuntijamme suosittelevat vedensuodattimia kohdekohtaisesti. Hintaan vaikuttavat vedessä havaitut haasteet, vedenkulutus, vedenkäyttäjien ja vesipisteiden määrä. Esimerkiksi raudan ja mangaanin poistoon löytyy vedensuodatin, jonka perusmallissa sisäänrakennettu ilmastin parantaa suodatustehoa ja poistaa rikkivedyn hajun. 2-4 henkilön talouden rauta- ja mangaanisuodatin maksaa asennettuna noin 2500 euroa. Suodattimen käyttökulut ovat hyvin pienet, sillä suodatusmassojen vaihtoväli on noin 10-12 vuotta. Katso koko valikoima: www.puhdastakaivovetta.fi

Onko suodattimilla vedenpuhdistustakuu?

Kyllä. Kattavan ja tuoreen (maksimissaan 2 vuotta vanha) vesianalyysin perusteella valituille suodattimille annamme veden puhdistustakuun. 

Maksaminen ja maksutavat

Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Visma Pay (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Visma Pay:n verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Visma Pay tai Paybyway Oy. Bambora välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

Lue lisää Visma Pay:stä: www.visma.fi/vismapay

Visma Pay-palvelun kautta voit maksaa maksukorteilla (credit/debit) sekä verkkopankilla. Käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Visa-, Visa Debit-, Visa Electron-, MasterCard- ja Debit MasterCard -kortit.

Visma Pay -maksupalvelun yhteystiedot

Visma Pay, Paybyway Oy (Y-tunnus 2486559-4)
Sähköposti: helpdesk@vismapay.com
Puhelin: 09 3154 2037 (arkisin klo 8-16)

Ota yhteyttä

Autamme sinua kaikissa kaivoveteen liittyvissä asioissa ja kysymyksissä